Endüstri 4.0 Platformu

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini içeren bir devrimdir. Bu devrim; nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve siber – fiziksel sistemlerden oluşan değerler bütününü ifade etmektedir.

Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretimi ve bu robotların üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan üretim sistemlerinin oluşmasını sağlamaktır.

Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirerek, akıllı fabrika sisteminin oluşmasına ve üretim ortamında her bir verinin toplanarak, iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Siber – Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileriyle imalat sektöründe verimliliği, kalite ve esnekliği artırmak için istenilen sistemlere entegre edilerek, olası verim durumlarını analiz edip rekabet ortamında avantaj sağlamanıza olanak tanıyacak.

Yeni Nesil Yazılım ve Donanımlar, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlardır. Bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin belki de en önemli bileşeni, yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş sistemlerle kaynak kullanımlarındaki sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.

MPERIA Kontrol Platformu ile,

Üretim hattınızı yönetin,

MPERIA® üretim hattınızın her aşamasında markalamayı tek bir yerden yönetmenizi ve kontrol etmenizi sağlar.

Hataları azaltın,

Doğruluk ve uyumluluğu en iyi şekilde tutmak için kod ve mesaj değişimlerini tek bir merkezi konumdan düzenlenmesini sağlar.

Kaliteyi ve verimliliği arttırın,

Bir ürün hattını veya üretim sahasını veya diğer farklı üretim sahalarınızı tek bir ara yüzle kontrol ederek kullanıcı hatalarını azaltmanızı sağlar.

MPERIA kontrolör platformu, yüksek çözünürlüklü piezo (HR), termal mürekkep püskürtme (TIJ), lazer ve isteğe bağlı olarak valf mürekkep püskürtmeli (DOD) baskı teknolojilerini, tek bir ara yüzden hepsini birlikte yönetebilmektedir.

MPERIA, bir veya birkaç üretim hattında çoklu yazıcılar için metinleri ve ayarları yönetmenizi sağlar. Hepsinden önemlisi, MPERIA ölçeklenebilir olup, üreticiden bağımsız olarak, büyümenize ayak uydurabilmek için sınırsız genişlemeye olanak tanıyan hemen hemen tüm ekipman veya veri sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilmektedir.

PC tabanlı donanıma sahip sezgisel, dokunmatik Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) adlı bir ekrana sahip olan MPERIA kontrol cihazının kullanımı kolaydır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli boyutlarda mevcuttur. Ekran, üretim hattında yazdırılacak tam iletiyi oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak sağlar.

Matthews yazıcıların Endüstri 4.0'a olan seyahatinizde size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize buradan ulaşabilirsiniz.