Hangisi daha hesaplı?

Inkjet (CIJ) mi yoksa Termal Inkjet (TIJ) mi?

Ayrıntılı bir dökümde, tüm maliyetler, Opex (İşletme harcamaları) ve Capex (Sermaye harcamaları) dahil olmak üzere hangi teknolojinin ne kadara mal olduğunu tam olarak analiz ediyoruz

İki teknoloji arasında seçim yaparken maliyet önemli hususlardan biridir.

İki çözümün farklı maliyet modelleri vardır: CIJ'in kurulum maliyeti daha yüksektir, düzenli servis gerektirir, ancak büyük hacimlerde daha düşük işletme maliyetine sahip olsa da TIJ düşük kurulum maliyetine sahiptir, servis yoktur, ancak yüksek verimde maliyetli olabilir.

Ancak tek belirleyici faktör hacim değildir.

İşletme maliyetinizi tahmin etmenize yardımcı olmak için sizlere tüm etkenleri bir araya getirdiğimiz bir hesaplama tablosu hazırladık. Bu hesaplama tablosu, tüm yatırım unsurlarını- sermaye yatırımından sarf malzemelerine kadar- dikkate alır ve ayrıca kurulum zamanı ve işletmede duruş süresi gibi sıkça ihmal edilen unsurları da dikkate almaktadır.

Hesaplama için temel varsayımlar;

MPERIA editöründe hazırlanan, aşağıdaki baskı örnek alalım;

Standart metin kalınlığında gözeneksiz bir yüzeye (örneğin kutu veya plastik) iki satır, 25 karakter, her bir karakter (3 mm yükseklikte) 100dpi çözünürlük yazdıracağımızı farz edelim,

Söz konusu ekipmanlar için makul bir yaşam süresi olan beş yıl boyunca toplam maliyeti (Yatırım maliyeti, işletme, bakım ve gizli maliyet) göz önüne alacağız.

Maliyet bileşenleri

1. AMORTİSMAN (YATIRIM GİDERLERİ)

Satın alınan cihazlar için amortisman ayırmak gerekmektedir.

Müşterilerimizin kullandığı CIJ çözümleri ve beklentilerinin şu anda maliyeti 4000-7000 € arasında değişmektedir. Bu nedenle, CIJ yazıcılarla birlikte verilen tipik aksesuarlar ile birlikte (montaj ayağı, sehpa, enkoder v.b) ortalama €6,000 tutarında bir maliyeti dikkate alıyoruz.

Tercih edilen TIJ çözümü, Matthews L12 için maliyet €3,000 Avro ‘dur.

2. SARF MALZEMELER

TIJ yazıcının sarf malzemesi mürekkep kartuşudur. Mürekkep maliyeti yazılacak yazı adedi ile doğru orantılı olarak tüketilmektedir.

Bu durum CIJ yazıcıda biraz daha komplikedir zira maliyet hesabının içine 3 farklı malzeme girmektedir. Mürekkep, makeup ve solvent

Mürekkep maliyeti, baskı sayısıyla doğrusal olarak ve aşağıda belirtilen parametrelerin kapsamı kadar artmaktadır;

  • Basılacak karakter sayısı
  • Basılacak fontun ebadı
  • Karakterin kalınlığı

Makeup, CIJ cihaz tankının içinde bulunan bir inceltici tinerdir. Bir sensör, her iki dakikada bir mürekkebin viskozite seviyesini ölçer ve mürekkep akışkanlığı az ise, bir miktar makeup enjekte edilir.

Solvent, esas olarak Makeup ile aynı malzemedir. CIJ cihazının haricinde depolanır ve zaman zaman yazıcı kafasını elle temizlemek için kullanılır. Kullanımı, çalıştırmakta olduğunuz vardiya sayısına bağlıdır. Yazıcıyı ne kadar çok açıp kapatırsanız, o kadar fazla solvent kullanırsınız.

Peki gerçek CIJ cihazların, Makeup tüketiminde rakamlar neler? Müşterilerimizle ve potansiyel müşterilerimizle yaptığımız görüşmelere ve bazı pazar araştırmalarına dayanarak tespitlerimiz, 20-22C° ortam sıcaklığında saate 8 cm³ “cubic centimetre(s)” olarak ölçülmüştür. 1 litre = 1000 cm3 = 1000 cc'dir.

3. BAKIM

Duyduğumuz CIJ çözümlerinin çoğunda ortalama yıllık servis bedeli 700-800 Euro'dur (2-5 yaş). Matthews L serisi TIJ yazıcılar servis gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Cihazda beklenmeyen herhangi bir sorun halinde, mürekkep kartuşu değiştirilerek sorun çözülebilir. Ayrıca, ilk iki yıl boyunca Matthews, bu tür masrafları karşılayacaktır (kullanıcı hatası hariç).

4. DURUŞ MALİYETİ

Zamanlanmış servis hizmetinin yanı sıra (yukarıda belirtildiği gibi), CIJ yazıcının 20 dakika veya daha uzun bir süre kapalı kalması ve mekanik parçalarda mürekkep kuruması durumunda, zamanlanmamış servis işleminin yapılması gerekir. Ancak, daha kısa kapanma sürelerinde bile, bir CIJ yazıcısını yeniden başlatmak birkaç dakika sürdüğü için bu durum istenmeyen aksama sürelerine neden olur. Ayrıca birçok hareketli parça nedeniyle arızalar CIJ'de daha sık görülür.

Buna karşılık, TIJ yazıcılarda temizlemeye ve planlı bakıma ihtiyaç yoktur. Bir uzmanlık bilgisi gerektirmeden kartuşu değiştirmek suretiyle arıza düzeltilebilir bu da aksama süresini önemli ölçüde azaltır. Arıza sırasında cihaz yanında olan herhangi bir kişi, durumu uzman bir teknisyene beklemeye gerek kalmadan derhal çözebilir.

MTBF (Mean Time Between Failure), onarılabilir sistemler için olası ardışık iki arıza arasında beklenen ortalama süreye denir. Üretilen cihazların ilk arızalarına kadar çalışır vaziyette geçirdiği toplam sürenin, üretilen cihaz sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Bu değerlerin hesaplanabilmesi için yeterli miktarda cihazın üretilmiş ve kullanıma başlanmış olması gerekir.

MTTR (Mean Time To Repair) arızanın tespit edilmesinden itibaren beklenen ortalama onarım süresini ifade eder. Bu ölçüt bakım hizmetlerinin temel kriteridir. Bir sistemin/müşterinin talep ettiği ortalama onarım süresi bu terim ile ifade edilmektedir. MTTR değeri, genel olarak, belirlenmiş ve giderilmiş arızalar için harcanan toplam sürenin, bu arızaların sayısına bölünmesi ile elde edilir. Birçok durumda lojistik için geçen süreler bu hesaplamalara katılmaz. Bununla birlikte parça dahil onarım istenen işlerde bu süreler de hesaba katılabilmektedir.

Sonuç olarak, (muhafazakar), CIJ yazıcıları için çalışma süresi değerlerini yukarıdaki açıklamanın kapsamında tablomuzda değerlendirilmiştir.

Ürün başına ve saat başına kar satırları rastgele her iki tarafa da eşit bedelde belirtilmiştir.

Maliyet bileşenleri - özet

Aşağıdaki tabloda varsayımlar ve rakamların oluşturduğu hesaplamayı inceleyebilirsiniz:

Sonuç

CIJ cihazlarda ana maliyet unsuru duruş süresi olup, kullanılan sarf malzeme 2.sırada yer almaktadır.

Bu tablonun, seçeceğiniz teknoloji konusunda karar verirken size yardımcı olacağını umarız.

Kurumunuza özel durumunuzu hesaplamamızı istiyorsanız, bize buradan ulaşabilirsiniz.